You are here:: Home
 
 

Poznaj sám seba - grant

E-mail Tlačiť PDF


V roku 2017 sa nám podarilo rozbehnúť projekt prednášok, vystúpení a pod. pod názvom: Poznaj sám seba.

Cieľom projektu (ktorý bol z časti financovaný mestom Trnava) bolo prehĺbenie poznatkov a priblíženie tém každodenného života na určitej odbornej úrovni. Prednášky boli zamerané na rodinný život (manželstvo, komunikácia, duchovný život, mužská a ženská spiritualita, psychológia, partnerské vzťahy a pod), prístupy k životu a kritickému mysleniu.

Prednášky boli určené najmä študentom vysokých škôl v Trnave a to TU, UCM, MTF, zároveň aj študentom stredných škôl; pre verejnosť, v zmysle neformálneho vzdelávania.

Podarilo sa nám zorganizovať a uskutočniť 7 prednášok, niektoré boli doprevádzané aj hudobne. Cez praktickú skúsenosť prednášajúcich na rôzne témy: veda a vesmír, život s hendikepom, rozvoj duchovného života človeka, sa vysokoškoláci, mládež a ďalší mohli dozvedieť ako aplikovať vedomosti v praxi. Taktiež bolo cieľom podporiť mladých v divadelnej činnosti, realizácii sa mladých v spevokole, ktorý podporuje rozvoj kultúry v mladom človeku.

Celý tento projekt sa uskutočnil aj vďaka finančnému príspevku Mesta Trnava, kde sme získali grant na zakúpenie technického vybavenia vo výške 300€. Tie sa použili na nákup 2 mikrofónov, 2 stojanov a 4 uložných stoličiek.

Pár fotografií z uskutočnených prednášok pozvaných hostí v našom UPeCe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


p. Edita Svrčková o Moste medzi dvoma svetmi

Greame Mark, pôvodom zo Severného Írska o hudbe ako ceste

RNDr. Juraj Tóth, PhD., slovenský astronóm, vysokoškolský pedagóg na UK BA

Anton Peciar o svojej skúsenosti práce na Haiti

P. Ján Benkovský SJ o Spovedi, radosť alebo trápenie kresťana?

Kristína Káčeriková o svojej študijnej skúsenosti z Erasmu v Nemecku