You are here:: Home
 
 

Alleuja - Vstal!

E-mail Tlačiť PDF

Ježiš sa zjavil Márii Magdaléne a ona plná radosti ide a ohlasuje. Ježiš sa pripája k debate k Emauzským učeníkom. Tomáš, keď spoznal Ježiša bol ochotný za neho zomrieť. Ježiš v niektorých situáciach vynaložil značné úsilie, aby dokázal svojím nasledovníkom, že naozaj vstal z mŕtvych.

Ale každý kto stretol a spoznal vzkrieseného Pána bol „nabitý“ Duchom Svätým. Udialo sa niečo čo presahuje intelektuálne chápanie, a dotyční spoznali že sú skutočne milovaní Bohom a že majú poslanie šíriť správu o Ježišovom zmŕtvychvstaní.

Duch Svätý zjavuje vzkrieseného Ježiša aj nám. Ničím sa od nich nelíšime. Jediné čo máme urobiť, je aby sme mu boli k dispozícii. Nech radostná zvesť o vzkriesení napĺňa aj vaše srdcia a posilňuje vašu vieru.