You are here:: O nás
 
 

O Upece

Čo je to UPeCe

E-mail Tlačiť PDF

Univerzitné past. centrum sv. Stanislava Kostku v Trnave - UPeCe - je miesto, ktoré chce študentom asistovať v ich snahe o žitie života v plnosti.

My, ktorí sa v UPeCe schádzame,

- sme presvedčení, že jediným prameňom života v plnosti je Kristus. Preto sa snažíme o poznávanie jeho osoby a jeho učenia;

- sme presvedčení, že Kristus nás pozýva k rozvoju všetkých dimenzií našej osobnosti. Nie je to len dimenzia duchovná, ale aj duševná, telesná, kultúrna, spoločenská, estetická ba i umelecká, avšak duchovná je najdôležitejšia, nakoľko je dušou všetkých ostatných;

Čítať celý článok

História

E-mail Tlačiť PDF

1. júla 1992 bola obnovená Trnavská Univerzita v Trnave. V tom čase jezuiti vo svojom kostole zaviedli mládežnícke sv. omše v piatok o 17.00.

V akademickom roku 1994/95 začal P. Jozef Šuppa SJ pravidelnú duchovnú starostlivosť o študentov. Okrem piatkovej mládežnícke sv. omše zaviedol v jezuitskom kostole vysokoškolskú sv. omšu v stredu o 19.30 a pravidelné moderované adorácie.

Čítať celý článok

Patrón UPeCe

E-mail Tlačiť PDF

Svätý Stanislav KOSTKA * 1550 † 1568

ad maiora natus sum - Som stvorený pre vyššie veci

Svätého Stanislava KOSTKU, sme si zvolili za patróna Trnavského UPC. Priblížme si víziu, za ktorou išiel s nesmiernou nástojčivosťou správou jezuitského kolégia vo Viedni z roku 1567:

Čítať celý článok

Štatút UPeCe

E-mail Tlačiť PDF

Stiahni tu.