You are here:: Archív článkov
 
 

Staň sa skautským vedúcim!

E-mail Tlačiť PDF

Zaži skauting na vlastnej koži!
Utorok 15. MAR o 18.00 XX Študentského domova na Rybníkovej

Skauting

Cieľom skautingu alebo skautského hnutia je prispieť k rozvoju fyzického, intelektuálneho, sociálneho a duchovného potenciálu osobnosti mladých, aby sa stali zodpovednými občanmi a členmi lokálnej, národnej a medzinárodnej komunity. Skautské aktivity sú odvodené od výcviku vojenských prieskumníkov (skautov), ktoré lord Robert Baden-Powell vo svojej knihe Skauting pre chlapcov upravil pre potreby chlapčenských hier. Čoskoro sa k hnutiu pridali aj dievčatá.

Katolícky skauting

Jezuita Jacques Sevin vyvinul na základe skautskej metódy pedagogiku založenú na evanjeliových hodnotách. Jej cieľom je podporiť rozvoj a rast mladých. Mladý človek je nabádaný k tomu, aby rozvíjal svoju osobnosť a talenty, ktoré do neho vložil Boh.

Jacques Sevin ustanovil modlitbu sv. Ignása za modlitbu skautov: „Jednorodený Syn Boží, nauč nás pravej veľkodušnosti. Nauč nás Tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ. Aby sme dávali a počítali, aby sme bojovali a nedbali na rany, aby sme pracovali a netúžili po odpočinku, aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu ako vedomie, že sme splnili tvoju svätú vôľu. Amen.“

Federácia skautov Európy

Metodika Federácie skautov Európy (FSE) vychádza z prvotného skautingu založeného Robertom Baden-Powellom (BP) a z katolíckeho skautingu Jacquesa Sevina. Základným pilierom a je viera. Ostatné piliere skautingu - fyzická zdatnosť, zručnosť, charakter a služba pomáhajú vodkyniam a skautom pri ich raste smerom k Bohu.

Formačné stupne sú rozdelené do troch vekových kategórií (štvrtá najmladšia veková kategória 6-8 rokov sa pripravuje). Jednotlivé vekové kategórie sa rozlišujú farebne: žltá kategória 8-12, zelená kategória 12-17 a červená kategória od 17 rokov. Chlapci a dievčatá sú vedené oddelene. Aby dievčatá mohli byť dievčatami a chlapci chlapcami :)

Žltá kategória - Pri dievčatách sú to lienky, ktoré na ich cestičke lúkou, lesom a vrchom sprevádzajú rôzne zvieratká. Chlapci – vĺčatá žijú príbehom z Knihy džungle.

Zelená kategória - Je to základná veková kategória skautingu. Dievčatá – vodkyne a chlapci – skauti spoločne zažívajú dobrodružstvo spojené s pobytom v prírode a rôznymi technikami ako: stavba drevených konštrukcií, varenie na ohni, morzeovka, expresia atď.

Červená kategória - Jej cieľom je pomôcť mladému človekovi dozrieť prostredníctvom komunity, putovania a služby a pripraviť ho tak na plnenie svojho životného poslania.

Štandarda FSE - Biela a čierna na pozadí symbolizujú boj medzi dobrom a zlom a nepretržitosť platnosti skautského sľubu – vo dne v noci. Osemcípy kríž symbolizuje blahoslavenstvá. Červená je farba lásky, služby a obety. Ľalia sa v minulosti používala na označenie severu – správneho smeru. Jej zlatá farba symbolizuje rýdzosť – vlastnosť srdca skauta.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj:

 

 

Dávid Marko
Vedúci klanu v Bratislave
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tel. č.: +421 911 234 256
Jana Hrušovská
Národná komisárka pre strážkyne
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tel.č.: +421 903 212 687

 

http://skauti-europy.sk/