You are here:: Home
 
 

Darujte 2% z dane pre UPeCe

E-mail Tlačiť PDF

Drahí priatelia, obraciame sa na vás v tomto čase s prosbou o poukázanie vašich 2% z dane pre naše Univerzitné pastoračné centrum sv. Stanislava Kostku v Trnave (UPeCe).

UPeCe v Trnave je miestom prijatia, priateľstiev, stretnutí mladých, ktorí sú naladení na rovnakú vlnovú dĺžku. Kde sa cítia ako doma. Kam radi chodia po celom dni strávenom v škole, na praxi alebo na brigáde. Snažíme sa v UPeCe vytvárať priestor kde sa môžeme spoločne stretávať, zdieľať sa a prehlbovať svoju vieru, rozvíjať sa a rásť osobne aj spoločensky.

Darovaním vašich 2% z dane by ste nám pomohli a týmto spôsobom podporili aktivity nášho pastoračného centra.

Ak chcete venovať 2% z dane pre Univerzitné pastoračné centrum svätého Stanislava Kostku v Trnave, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.

Vyplnené tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a  Vyhlásenie) doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

 

Potrebné údaje o Univerzitnom pastoračnom centre:

Obchodné meno/názov: Univerzitné pastoračné centrum svätého Stanislava Kostku v Trnave

Adresa: Ulica Františkánska 89/34, 91701 Trnava

IČO: 37851195

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

 

Tieto údaje nájdete aj na stránke dvepercenta.sk

Informácie o tom, ako postupovať nájdete na stránke rozhodni.sk

 

Ďakujeme vám za vašu podporu

UPeCe v Trnave