You are here:: Archív článkov
 
 

Hosť UPeCe - O. Pavol Hudák

E-mail Tlačiť PDF

5. decembra k nám zavíta posledný hosť tohto semestra. Bude ním, mnohým dobre známy, o. Pavol Hudák z Domčeka Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Otec Pavol, ako ho mladí familiárne volajú, sa vo svojich prednáškach venuje téme vzťahov, čistoty a života v úprimnej radosti. Už niekoľko rokov je správcom "Domčeka", centra prijatia vo Vysokej nad Uhom. Na tomto mieste sa od roku 1999 konajú Púte radosti. Sú to veľké stretnutia mladých ľudí, kde zažívajú spoločenstvo, prijatie a budujú svoj osobný vzťah s Bohom. Vo Vysokej nad Uhom uskutočňujú aj Púte zrelosti, Festival radosti, Púte rodín a mnohé duchovné obnovy a víkendovky. Nechýbajú na nich ani mnohí mladí, ktorých stretávate v našom UPeCe.
O. Pavol Hudák sa nám prihovorí na stredajšej vysokoškolskej sv. omši o 19:30 v jezuitskom kostole, aj po nej. Priestor osloviť ho, budete mať aj na tradičnom agapé. Aj v túto stredu bude pred sv. omšou prebiehať adorácia od 18:30.
Neváhajte, ste srdečne pozvaní www.domcek.org