You are here:: Home
 
 

Magis Europe 2022

E-mail Tlačiť PDF

Ak chceš niečo viac od svojej každodennosti, žiť plnšie, byť bližšie k Bohu a ľuďom, potom neváhaj a využi príležitosť zapojiť sa do medzinárodného programu Magis Europe 2022. Organizátorom tohoročného programu Magis, ktorý potrvá od 24. do 31. júla 2022 bude Chorvátsko.

Program Magis je medzinárodné stretnutie mladých z rôznych krajín a miest, ktorí sa stretnú a spoločne zažívajú intenzívny čas modlitby, zdieľania, ale aj spoločných aktivít cez rôzne experimenty. Program je založený na ignaciánskej spiritualite a jeho cieľom je naučiť účastníkov, ako nachádzať a poznávať Boha vo všetkých veciach a udalostiach.

Slovo MAG+S znamená „viac“ („lepšie“, „plnšie“) a vyjadruje základnú črtu ignaciánskej spirituality, ktorou je vždy vzrastajúca láska k Bohu a k blížnemu, ktorá má viesť k intenzívnejšej činnosti a službe.

Znak „+“ v pomenovaní MAG+S odkazuje na znak kríža ako symbolu nekonečnej Božej lásky. Magis teda predstavuje ignaciánsku cestu k plnšiemu kresťanskému životu.

Program Magis trvá osem dní. Prvých šesť dní budú účastníci prežívať intenzívny čas modlitby, aktivity, zdieľania, eucharistie na experimentoch, ktoré budú na rôznych miestach v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine. Cieľom experimentov je rásť v osobnom vzťahu k Bohu, budovať spoločenstvo a konkrétna pomoc. Organizátori pripravujú niekoľko kategórií experimentov: spiritualita, služba, putovanie, spoločnosť a kultúra či umenie. Posledné dva dni sa potom všetci účastníci stretnú v Splite na festivale kde budú môcť zdieľať svoje skúsenosti z experimentov. Celé stretnutie sa zakončí slávnostnou sv. omšou na sviatok sv. Ignáca z Loyoly 31. júla.

Viac informácií o programe, experimentoch ako aj možnosti prihlásiť sa na MAG+S Europe 2022 nájdete na stránke magis.jesuits.eu a na sociálnych sieťach (FB & Instagram) a YT kanály.