You are here:: Home
 
 

Záhrada života - grant

E-mail Tlačiť PDF


Záhrada života
, bol názov projektu, ktorý sme vypracovali, aby sme skrášlili areál pri našom UPeCe. S pomocou viacerých ľudí, a finančnou podporou mesta Trnava sa tento projekt podaril.

Chceli sme oživiť areál, trávnatú plochu, a takto vytvorť priestor pre možnosť stretania sa vysokoškolákov, mládeže a rodín, v príjemnom prostredí. Zároveň aj ako prevencia pred nepohybovým a sedavým spôsobom života, prílišným trávením času za počítačom a internetom.

Najprv sme oslovili záhradného architekta Ing. Petra Jakaboviča, ktorý nám už projektoval nejaké veci v areáli, aby to spolu ladilo. Pán Jakabovič vypracoval projekt, rozmiestnenie okrasných drevín a celkovo priestor, aby bol účelný ale zároveň ostal aj pekný. A tak sme, koncom jesene, kedy je podľa odborníkov dobrý čas na sadenie takýchto drevín a kríkov, vysadili 6 líp a 23 vavrínovcov.

Vďaka finančnej podpore mesta Trnava, sme mohli tento projekt uskutočniť, a dúfame, že tento areál bude slúžiť nielen vysokoškolákom, aby podporoval ich zdravie, ale aj ostatným, ktorý náš areál využívajú: rodiny a deti z Centra pomoci pre rodinu, Skauti Európy, mladí a mnoho ďalších. Dúfame že dlhodobé spríjemnenie a uspôsobenie areálu bude pomocou ako podpora prevencie pred možnosťou mladých trávenia času pri alkohole, drogách.

Zmysluplné využívanie času, ktoré podporuje zdravie a pohybovosť prostredníctvom hier a oddychu.

Fotodokumentácia výsadzby:

Výsadzba líp:

Výsadzba vavrínovcov:

Nakoniec celkový pohľad do areálu: